Engasjement
dsc_0215

Vi i VAXA Property Partners er opptatte av å engasjere oss for å bidra til en bærekraftig utvikling både for miljø, økonomi og samfunn innenfor de områdene vi yter vår virksomhet i.

Et ledd av dette er et tett samarbeid med Finanslinjen på Handelshøyskolen BI sin investeringsgruppe, FIG Forvaltning. VAXA ønsker med dette å inspirere studenter til å se hvilke muligheter som ligger foran de og hvordan deres utdannelse brukes i utøvende virksomhet.