Miljø og samfunn
e-up

Miljø

Sammen har vi ansvar for å ta vare på miljøet og våre omgivelser. For VAXA Property Partners betyr dette å utføre alle deler av vår virksomhet på en så bærekraftig måte som mulig. Et energieffektivt bygg er et økonomisk bygg. I alle våre eiendommer tilstreber vi å implementere tiltak som skal redusere eiendommens negative miljøpåvirkning og samtidig er lønnsomme for eiendomsbesitter.

Konkret vil dette for eksempel være:

  • Energieffektivisering
  • Kildesortering
  • Informere leietakere i våre bygg om enkle miljøtiltak de kan gjøre
  • Legge til rette for bruk av miljøvennlig transport til eiendommene

Samfunn

Som rådgiver og forvalter av store verdier er det vår oppgave å besørge at formuesmassen eiendom forvaltes på en god måte. Med dette mener vi at vår rådgivning og forvaltning skal bidra til bærekraftig verdiskapning, redusere risikoen i den investerte kapitalen og skape eiendommer der ansatte trives på jobb og bedrifter utvikles.

Vi er ydmyke for mandatet våre kunder har gitt oss som rådgiver og forvalter. Vår virksomhet utøves etter de høyeste etiske standarder og i dialog med VAXA vil du bli møtt med ærlighet, integritet og en genuin respekt for deg, din eiendom og det miljø- og samfunnsansvaret vi alle deler.