Om oss

VAXA Property Partners er et uavhengig privateid rådgivningsselskap. Vi tilbyr privatpersoner og selskaper finansiell rådgivning innen eiendom, både næringseiendom og bolig. VAXA Property Partners bistår med finansiell tilrettelegging, strukturering, refinansiering og forvaltning, samt verdivurdering og prosjektanalyser.

Norske verdier

VAXA Property Partners har sitt navn fra gammelnorsk hvor vaxa betyr å vokse. Med vår sterke kompetanse innen finans, eiendomsfinans, strategi, handel og logistikk kan man som kunde vokse trygt, med oss som partner.

Soliditet

VAXA Property Partners har bred erfaring innen eiendom. Vi er eiers representant og partner i konsernstrukturering, fisjon, fusjon, kapitalstrukturering, rentesikring, MVA-planlegging, verdivurdering og finansiering så vel som kostnadsstyring. Vår styrke er vår brede erfaring som danner grunnlag for effektivt, tverrfaglig samarbeid med eier, bank, revisor, skatteadvokat og andre involverte.

Historikk

VAXA Property Partners har utført oppdrag for eiendommer med samlet verdi på NOK 5,0 mrd. Geografisk opererer vi på Østlandet, primært i Oslo, Akershus og Buskerud.

Kompetanse

VAXA Property Partners besitter høy finansiell kompetanse og har utviklet avanserte modeller for å effektivisere analyser, finansiell tilrettelegging og forvaltning av næringseiendom. Med dyptgående analyser og tverrfaglig samarbeid optimerer vi eiers formuesforvaltning innen eiendom.