Vår strategi
Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org

VAXA Property Partners’ strategi er å være eiers representant og partner.

Eiendom er en sentral del av et samfunns økonomi og representerer betydelige verdier for et lands og enkeltindividers formue. Riktig utvikling, forvaltning og finansiering er essensielle faktorer for å bevare og bygge formuene. En eiendoms verdi vil i stor grad avhenge av de rådende makroomgivelser i tillegg til den merverdien en eier og forvalter kan tilføre gjennom riktige strategier driftsmessig, finansielt og gjennom god oppfølging av leietakere.

For oss i VAXA er det viktig å se det totale bildet av en eiendom, fra mikronivå til makronivå. Verdiskapning skjer over tid og må ses flerperiodisk. Vi gir deg som eier det store og det lille perspektivet som lar deg ta de riktige avgjørelsene, som skaper merverdier over tid.

  • Langsiktighet og relasjon – verdier i eiendom skapes over tid og må forvaltes på en god måte, vi legger stor innsats i å utvikle gode, langsiktige relasjoner med våre kunder og samarbeidspartnere.

  • Geografisk tilhørighet – vi skal kjenne våre markeder til fingerspissene og dermed alltid kunne tilby de beste løsningene for den aktuelle eiendommen, tilpasset utviklingen i dens miljø.

  • Kompetanse og fleksibilitet – vi skal alltid ha høy tverrfaglig kompetanse og være fleksible slik at vi alltid kan tilpasse våre strategier og løsninger til et eiendomsmarked i stadig endring.