Våre verdier

Våre verdier preger alt vi gjør og er urokkelige grunnpilarer i VAXA Property Partners. Våre verdier reflekterer hvordan vi skal utøve vår virksomhet. De er også førende for hvordan vi skal fremstå overfor hverandre internt, mot våre kunder og våre samarbeidspartnere.

  • Integritet – Vi utfører vårt arbeid med høy profesjonell integritet, etisk
    standard og transparens. Våre kunder kan føle seg trygge på at arbeidet VAXA leverer alltid kan etterprøves og komme ut i godt lys.

  • Profesjonalitet – Våre kunder møter en profesjonell aktør i VAXA. En aktør som besitter høy kompetanse, som holder sine løfter, er ærlig og har respekt for kunden og vedkommendes verdier.

  • Verdiskapende – Våre tjenester skal være verdiskapende i alle ledd. Vi skal bidra til økonomisk verdiskapning på bunnlinjen til våre kunder, og skape miljøvennlige eiendommer der mennesker skal trives med sitt arbeid og bedrifter utvikles.