• Hjem /
  • Siste Aktiviteter
Siste Aktiviteter
Økt aktivitet i Østfold – due diligence
15.12.2016

VAXA Property Partners er av kunde engasjert som rådgiver ifbm. kjøp av kombinasjonseiendom i Østfold. VAXA er engasjert for å utføre en komplett due diligence på eiendommen.

Eiendomsverdi: 20 MNOK.

NæringsEiendom skriver i utgave 8/2016 at Østfold er i sterk vekst, særlig gjelder dette Moss og Ski. Follo- og Østfoldbanen forventes ferdig om få år og vil bringe med seg økt aktivitet og jakt etter lokaler. Vi ser frem til økt satsing i regionen i 2017.

Nytt forvaltningsoppdrag – Bjønndalsveien 7
17.11.2016

VAXA Property Partners har overtatt forvaltningen av Bjønndalsveien 7 i Røyken kommune. Bjønndalsveien 7 er et kontorbygg med beliggenhet ved Drammensfjorden. Lindorff er eneste leietaker i bygget og leier hele eiendomsmassen. Eiendommen er under omfattende rehabilitering og Lindorff vil tidlig i 2017 flytte tilbake til nye, tidsriktige kontorlokaler av høy standard.

bjonndalsveien-7
Eiendomsdagen i Drammen
14.10.2016

VAXA Property Partners deltok på Eiendomsdagen i Drammen 13.10.2016, et faglig og sosialt arrangement i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen. Det årlige arrangementet knytter sammen eiendomsinvestorer, rådgivere, utviklere, banker og andre aktører innen eiendom. Dagens innlegg var delt i tre ulike deler:

• Drammens muligheter
• Vi griper mulighetene
• Regionhovedstaden Drammen – hva nå?

Vårt syn på Drammensregionen som et spennende, voksende og attraktivt område for eiendom bekreftes av foredragsholderne. Drammen har hatt stor suksess med sin langsiktige visjon om å transformere byen «fra harry til hot» slik mange har omtalt transformasjonen. Ordfører Tore Opdal Hansen presenterte at det bare fra det offentlige skal investeres 30 milliarder kroner i offentlig infrastruktur frem til 2030, det er 9,5 millioner kroner hver eneste arbeidsdag. Dette vil skape nye arbeidsplasser, stimulere til vekst og bidra til økt tilflytning.

Liertoppen Næringspark, forvaltet av VAXA Property Partners ble presentert av eiendomsinvestor Lars Nilsen som en suksesshistorie innen eiendomsutvikling i innlegget «Fra problem til suksess». VAXA Property Partners har vært involvert i eiendommen siden den ble overtatt av Lars Nilsen og Trond Sørum i 2015.

Liertoppen Næringspark i Drammens Tidende og Lierposten
09.09.2016

I dag presenterte både Drammens Tidende og Lierposten historien om hvordan den tidligere Pillefabrikken på Lierskogen på et år har blitt utviklet fra et tomt industribygg til en moderne næringspark med 230 arbeidsplasser. VAXA Property Partners er stolt forvalter av eiendommen. Det har vært et utrolig spennende og utfordrende prosjekt å være involvert i. Dagens eiere Lars Nilsen og Trond Sørum kjøpte eiendommen i 2015. På et år er det skapt betydelige verdier ved Liertoppen Næringspark og bygget er i dag 80 % utleid. Med konkrete utviklingsplaner for over 5 000 kvadratmeter næringsbygg vil dette området se en sterk utvikling og bli et attraktivt sted for regionens bedrifter.

Klikk på linkene under for å lese mer

Drammens Tidende: http://www.dt.no/naringsliv/utbygging/nyheter/bedrifter-velger-seg-naringsparken-pa-gjellebekk/s/5-65-39991

Lierposten: http://www.lierposten.no/naringsliv/utbygging/nyheter/bedrifter-velger-seg-naringsparken-pa-gjellebekk/s/5-65-39991

drone-fra-sydost2

 

Eiendomsskatt i Oslo kommune
17.06.2016

Nettstedet www.nenyheter.no presenterer i en artikkel 15. juni de seneste sjablongverdiene som vil være utgangspunktet for taksering av næringseiendom i Oslo kommune. I tillegg til sjablongverdiene vil takstene justeres i av en sonefaktor som kan variere fra 0,22 til 1,0 ut i fra beliggenhetens attraktivitet. Vi ser at manglende praksis og uklare kontraktsreguleringer rundt ansvarlig part for dekning av eiendomsskatten ofte fører til uenigheter og diskusjoner om verdier ved transaksjoner og kontraktsforhandlinger. Hva betyr disse endringene for din eiendomsportefølje? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Nylansering: VAXA Property Partners leietakerportal
07.06.2016

VAXA Property Partners lanserer som en del av sin forvaltningstjeneste VAXA Property Partners leietakerportal. Portalen er utviklet av VAXA og tilbyr en enkel og brukervennlig informasjons- og kommunikasjonskanal mellom gårdeier, forvalter og leietaker. Via egen innlogging har hver bruker av en eiendom tilgang til praktisk informasjon, brannvern, HMS mm. I tillegg kan ansatte på din eiendom sende avviksmeldinger direkte til forvalter og fellesmeldinger til leietakere distribueres automatisk på epost til samtlige. Kontakt oss for en prat om hvordan leietakerportalen forenkler og effektiviserer din administrasjon, samt gir leietakerne en enklere hverdag.

VAXA Property Partners Brosjyre rev5
VAXA Property Partners rådgiver ved eiendomstransaksjon i Lier
04.05.2016

VAXA Property Partners er engasjert som ansvarlig rådgiver ved salg av en kombinasjonseiendom i Lier kommune, prisantydning 66 MNOK.

VAXA Property Partners rådgiver ved eiendomstransaksjon i Østfold
25.03.2016

VAXA Property Partners utvider sitt geografiske område og er av oppdragsgiver engasjert som ansvarlig rådgiver ved kjøp av kombinasjonseiendom i Østfold. Prisantydning 29,8 MNOK.

VAXA Property Partners forvalter Liertoppen Næringspark
20.02.2016

VAXA Property Partners forvalter Liertoppen Næringspark. Liertoppen Næringspark var opprinnelig kjent som “Pillefabrikken” og var i sin tid en fabrikk hvor Inpac produserte ulike medisiner. Dette selskapet gikk konkurs i 2012 og bygget har stått tomt siden.

Etter at nåværende eiere tok over bygget sommeren 2015 har eiendommen vært gjennom en omfattende transformasjon og fremstår nå som en voksende næringspark på 17.000 kvm snart fullt utleid. VAXA Property Partners har vært involvert i eiendommen siden sommeren 2015 og leverer fullstendig forvaltning.

logopro
Nye nettsider
29.01.2016

VAXA Property Partners har lansert nye nettsider med utvidet funksjonalitet.

nettside