Ditt behov er førende

VAXA Property Partners er et uavhengig privateid rådgivingsselskap. Vi er eiendomsbesitters partner. Gjennom våre forretningsområder optimaliserer vi din eiendom, gitt dens muligheter og begrensninger. Vi leverer skreddersydde løsninger tilpasset eiendommens mikro- og
makroomgivelser. Dette skaper helhet og samsvar mellom strategi, finans og daglig drift.

VAXA Property Partners er eiers partner gjennom hele eiendommens livssyklus. Vårt tjenestespekter dekker alle faser en eiendom kan befinne seg i. Tomt, utvikling, transaksjoner og daglig drift.

Hexagonet er i naturen kjent som en struktur med overlegen styrke og soliditet, med stor evne til å absorbere ytre påkjenninger. Vår filosofi og mål for eiendom gjenspeiles i vårt tjenestespekter. Målet er skape en så solid struktur i eiendommen som mulig. Optimal risikojustert avkastning bidrar til økt merverdi og en bærekraftig økonomisk utvikling.

Corporate finance

Transaksjoner - Finansiell analyse - Verdiskapning Vår kompetanse og erfaring innen eiendomsfinans, tverrfaglige arbeidsmetoder og nærhet til kunden gjør oss i stand til å maksimere verdiskapningen i en hver transaksjon, uavhengig om det gjeld

Due Diligence

Hva er verdien av en due diligence? Due diligence er i mange tilfeller en billig forsikring. Kostnadene ved å gjøre et dårlig kjøp kan resultere i at investeringen ikke vil kunne bære frem en positiv avkastning. En due diligence er en opsjon

Kapitalstrukturering

Eiendommer kan sammenliknes med realobligasjoner, og verdsettelsesmetoden kan sammenliknes med den for et rentepapir. Eiendomsfinans handler om å foredle og bevare underliggende verdidrivere i eiendommen best mulig, slik at en høyest mulig kontan

Strategisk rådgivning

Strategisk rådgivning Ingen eiendom er lik, men behovet for en helhetlig strategi for å realisere verdipotensialet er felles for alle. Vi bistår eiendomsbesittere med å tenke nytt på eiendommene sine og utfordre etablerte normer. På bakgr

Forvaltning

Rådgivning og strategier er verdiløse uten en god implementering. Som din forvalter besørger VAXA Property Partners gjennomføring av de tiltak som er nødvendige for å realisere strategien og koordinerer alle involverte parter. Forvaltning ha

Verdivurdering

VAXA Property Partners utfører verdivurdering av bolig- og næringseiendom, i tillegg til verdivurdering av tomter. Våre kunder stiller høye krav til presise verdivurderinger. Gjennom spisskompetanse om eiendomsmarkedet og bred analyse av den a