Due Diligence

Hva er verdien av en due diligence?

Due diligence er i mange tilfeller en billig forsikring. Kostnadene ved å gjøre et dårlig kjøp kan resultere i at investeringen ikke vil kunne bære frem en positiv avkastning. En due diligence er en opsjon på å identifisere muligheter for merverdi i en eiendom og en opsjon på å avstå fra et potensielt ulønnsomt kjøp. En opsjon har sin verdi derivert fra usikkerhet og muligheten til å vente med å bli eksponert, inntil underliggende usikkerhet er redusert og faktiske verdier er kjent. Ved salg av en eiendom vil en due diligence kunne være med på å identifisere områder hvor verdien av eiendommen kan økes før et salg, og dermed være en opsjon på en høyere salgspris og lavere transaksjonsrisiko.

Eiendoms kompleksitet er stadig økende, krever tverrfaglig tilnærming og kommersiell
forståelse. Bygg blir mer teknisk avanserte og eiendomsbesittere må forholde seg til et komplekst lovverk. Ulike regnskapsprinsipper, komplekse selskapsstrukturer, skatt, mva og finansiering er noen av momentene som gjør eiendom komplekst. VAXA gjennomgår ved en due diligence samtlige faktorer som vil kunne påvirke fremtidig kontantstrøm. Både positivt og negativt for å belyse hvorvidt prisen på en eiendom reflekterer fremtidig verdiskapning.

 

Klikk her for mer informasjon om tjenesten