Forvaltning

Rådgivning og strategier er verdiløse uten en god implementering. Som din forvalter besørger VAXA Property Partners gjennomføring av de tiltak som er nødvendige for å realisere strategien og koordinerer alle involverte parter.

Forvaltning handler om hver eneste dag i eiendommens livssyklus. En lyspære som må byttes, en ny leietaker flytter inn – eiendommen er levende og dynamisk. Som forvalter er det vårt ansvar at alle de store og små oppgavene utføres av rette vedkommende, og til rett tid på den mest hensiktsmessige måten.

Vi utarbeider kapitalstruktur og strategi for den aktuelle eiendommen slik at forvaltningen utføres med et helhetlig perspektiv. Denne tilknytningen til eiendommen og dens interessenter gir et optimalt utgangspunkt for en proaktiv forvaltning. Kombinert med vårt egenutviklede forvaltningssystem VAXA Property ERP leverer vi vår forvaltningstjeneste med en helhetlig integrasjon, effektivitet og fokus på verdiskapning.

Eiendomsbransjen har forandret seg vesentlig i form av at konkurransen ikke lenger kun er om de beste eiendommene, men mer om de beste de beste leietakerne og å holde disse fornøyde. Dette gjør forvalterens rolle viktigere, og fremtvinger en ny og mer aktiv type forvaltning.

VAXA Property Partners hjelper deg som eiendomsbesitter med å implementere eiendommens strategi og realisere eiendommens potensial.

VAXA Property Partners dekker alle forvaltningstjenester, herunder:

 • Selskapsadministrasjon
 • Økonomisk forvaltning
 • Administrativ forvaltning
 • Teknisk forvaltning
 • Arkivtjenester
 • Øvrig

 

Klikk her for mer informasjon om forvaltning

VAXA Property ERP login

VAXA Property ERP

Systemet knytter eiendomsdrift og økonomi sømløst sammen for alle interessenter i eiendommen, gjennom blant annet oppgavestyring i CRM-system, FDV-dokumentasjon, rapporter, økonomisk analyse, leietakeroversikt, integrasjon mot regnskap, håndtering av mva med justeringsforpliktelser og innlogging for brukere med tilgang til riktig informasjon basert på deres rolle. Systemet bidrar til effektivisering av dialog og en enklere hverdag for alle involverte i forvaltning, eierskap, forretningsførsel og regnskap. Systemet er skybasert og tilgjengelig uansett hvor du måtte befinne deg.

Funksjonaliteten omfatter blant annet:

 • CRM
 • Oppgavestyring
 • Rapportering
 • Informasjonsflyt
 • Økonomi
 • Eiendelsregister
 • Kostnadsstyring
 • Budsjettering
 • Analyse
 • HMS kontroll
 • FDV dokumentasjon
 • Historikk
 • DD dokumentasjon
 • Integrasjon mot regnskapssystem