Corporate finance

Transaksjoner – Finansiell analyse – Verdiskapning

Vår kompetanse og erfaring innen eiendomsfinans, tverrfaglige arbeidsmetoder og nærhet til kunden gjør oss i stand til å maksimere verdiskapningen i en hver transaksjon, uavhengig om det gjelder kjøp eller salg.

VAXA Property Partners kan bistå ved alle typer transaksjoner innen næringseiendom, både kjøp, salg og utleie.

Mergers & Aquisitions

Eiendomstransaksjoner er stadig mer komplekse. VAXA tilbyr deg som investor bistand ved prosesser som kjøp, salg, fisjon, fusjon og andre selskapsmessige omstruktureringer.

Finansiering

VAXA besitter spisskompetanse på eiendomsfinans og risikostyring. Med vår okmpetanse og egenutviklede modellverk er vi din rådgivningspartner hva angår det finansielle rundt din eiendom.

Et kjent faktum: Et godt kjøp kan fort bli et dårlig kjøp. Mange er tilfellene der tilsynelatende gode eiendomskjøp, av flere grunner utviklet seg til å bli dårlige kjøp. Fundamentet for en lønnsom eiendomsinvestering legges før en transaksjon gjennomføres. VAXA koordinerer involverte parter i transaksjonen og besørger at gjennomføringen går som planlagt.