Verdivurdering

VAXA Property Partners utfører verdivurdering av bolig- og næringseiendom, i tillegg til verdivurdering av tomter.

Våre kunder stiller høye krav til presise verdivurderinger. Gjennom spisskompetanse om eiendomsmarkedet og bred analyse av den aktuelle eiendommen belyses alle verdidrivere. Vi benytter oss av flere verdsettelsesmetoder, tilpasset ikke bare kontantstrømseiendom, men også utviklingsprosjekter.

Våre verdivurderinger benyttes ved kjøp og salg, finansiering, løpende rapportering eller i forbindelse med analyse av et utviklingsprosjekt.

VAXA har levert verdivurderinger til flere av Norges største banker, eiendomsinvestorer, utbyggere og eiendomsfond. Totalt har vi verdivurdert eiendom for ca. NOK 3,5 mrd.